Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας Siemens G ALL Original

16,50 €
Διαθέσιμο
SKU: 90802015RS
SIEMENS
Μοντέλο

Dino
Synchropower
Q 8.0 VSQ8…
Z 7.0 VSZ7…
Q 5.0 VSQ5…
Z 5.0 VSZ5...
Q 4.0 VSQ4…
Z 4.0 VSZ4G…
Q 3.0 VSQ3…
Z 3.0 VSZ3…
Z 2.0 VSZ2…
VSZ6…
VS06…
VS07…
VS5…
Εναλλακτικοί κωδικοί
Σύνθεση σακούλας
Μικροΐνες
Μήκος χαρτονιού (mm)
90
Πλάτος χαρτονιού (mm)
110
Διάμετρος τρύπας χαρτονιού (mm)
50
VS04B100/06 VS04B100/13 VS04G1710/05 VS04G1710/06 VS04G1800/05 VS04G1800/06 VS04G2000/05 VS04G2000/06 VS04G2001/06 VS04G2100/05 VS04G2100/06 VS04G2200/06 VS04G2081/06 VS04G2081/08 VS04G2300/06 VS04G2301/06 VS06G1600/01 VS06G1600/03 VS06G1600/09 VS06G1601/01 VS06G1601/03 VS06G1700/01 VS06G1700/03 VS06G1800/01 VS06G1800/03 VS06G1800/09 VS06G1801/01 VS06G1801/03 VS06G1802/03 VS06G1802/09 VS06G1812/03 VS06G1812/09 VS06G1814/03 VS06G1814/09 VS06G1830/01 VS06G1830/02 VS06G1830/03 VS06G2000/01 VS06G2000/02 VS06G2000/03 VS06G2001/01 VS06G2001/03 VS06G2001/07 VS06G2001/09 VS06G2004/03 VS06G2004/07 VS06G2004/09 VS06G2022/02 VS06G2022/03 VS06G2044/01 VS06G2044/02 VS06G2044/03 VS06G2200/03 VS06G2200/09 VS06G2410/01 VS06G2410/03 VS06G2410/09 VS06G2411/03 VS06G2422/03 VS06GP1264/03 VS06GP1266/03 VS06GP1268/03 VS06G2510/02 VS06G2510/03 VS06G2510/09 VS06G2510/12 VS52A20/06 VS52B12/05 VS53B21/06 VS53B21/09 VS54B00/06 VS55A21/06 VS55A20/06 VS55A82/06 VS55A82/08 VS55A82/09 VS55A85/05 VS55B25/06 VS55E00/05 VS55E00/06 VS55E81/06 VS55E81/08 VS55E81/09 VS57B00/06 VS57E20/06 VS59E20/06 VS92A2000/05 VSZ41266/01 VSZ41666/01 VSZ42200/01 VSZ42223/01 VSZ42230/01 VSZ1NA100/01 VSZ1NA100/03 VSZ1NA100/04 VSZ1NA1108/03 VSZ1NA1108/04 VSZ1R112/04 VSZ1R1128/04 VSZ1R212/04 VSZ1R2128/04 VSZ1V1128/04 VSZ2A100/01 VSZ2B110/01 VSZ2B112/01 VSZ2B130/01 VSZ2NB100/01 VSZ2NB100/02 VSZ2NB100/03 VSZ2NB100/04 VSZ2NB102/01 VSZ2NB102/02 VSZ2NB102/03 VSZ2NB102/04 VSZ2NB120/01 VSZ2NB120/02 VSZ2NB120/03 VSZ2NB120/04 VSZ2NC100/01 VSZ2NC100/02 VSZ2NC100/04 VSZ2NC101/01 VSZ2NC101/02 VSZ2NC101/03 VSZ2NC101/04 VSZ2NPOWER/02 VSZ2NPOWER/03 VSZ2NPOWER/04 VSZ2V110/04 VSZ2V210/04 VSZ2V212/04 VSZ2V2128/04 VSZ2V217/04 VSZ2V312/04 VSZ2V3128/04 VSZ2V317/04 VSZ2V3171/04 VS93A00/01 VS93A00/02 VS93A00/04 VS93A01/03 VS93A01/04 VS93A17/05 VSQ8POWER/03 VSQ8POWER/05 VSQ8POWER/08 VSQ8POWER/10 VSQ8POWER1/03 VSQ8POWER1/10 VSQ8POWER2/10 VSQ8POWER4/10 VS06G1668/03 VS06G1668/09 VSQ4G2131/01 VSQ4G2131/03 VSQ8K432/12 VSQ8K432A/12 VS06A211/12 VSP3AAAA1/01 VSP3AAAA1/04 2681038340,17003049,17000816,00463511,00576863,00577549,00461884,3336510