Βεβαιωθείτε για την ορθότητα της επιλογής του ανταλλακτικού σας. Συμβουλευτείτε έναν τεχνικό για την σωστή διάγνωση της βλάβης σας. Για την διευκόλυνση σας επισυνάψτε το ταμπελάκι πού βρίσκεται στη συσκευή σας. Στην ενότητα “πού θα βρω τα στοιχεία της συσκευής μου” θα βρείτε οδηγίες εύρεσης των στοιχείων για κάθε μάρκα και είδος συσκευής.