Πλάτες-Ψυκτικά Στοιχεία

78.20.50.11a
78.20.50.11
κωδ:78205011
79.20.63.10
κωδ:79206310
Δεν ορίστηκε εικόνα Evaporator Κατάψυξης Candy
κωδ:GS49042920
Δεν ορίστηκε εικόνα Κάλυμμα Evaporator Ψυγείο Candy/Hoover
κωδ:GS49113379
Δεν ορίστηκε εικόνα Εξατμιστήρας (Εβαπορέιτορ) Στεγνωτήριου Candy/Hoover
κωδ:GS40012242
Δεν ορίστηκε εικόνα Χαλκοσωλήνας Τριχοειδής Με Ρακόρ 1,5m
κωδ:78205012
31.20.01.10
14,00 €
κωδ:31200110
78.20.50.10a
78.20.50.10
14,00 €
κωδ:78205010
79.20.50.21
30,00 €
κωδ:79205021
79.20.50.11a
79.20.50.11
35,00 €
κωδ:79205011
31.20.07.90a
31.20.07.90
49,00 €
κωδ:31200790
77.20.14.11a
77.20.14.11
58,00 €
κωδ:77201411
77.20.12.60
77.20.12.60b
98,00 €
κωδ:77201260
31.20.25.90a
31.20.25.90
108,00 €
κωδ:31202590
79.20.20.10
79.20.20.10a
120,00 €
κωδ:79202010
77.20.63.10c
77.20.63.10a
171,00 €
κωδ:77206310