Χαλκοσωλήνες

78.20.50.11a
78.20.50.11
κωδ:78205011