Σακούλες Ηλεκτρικής Σκούπας συμβατές για Bosch/Siemens Type G (Domolux)

9,00 €
Διαθέσιμο
SKU: 90802015
BOSCH, SIEMENS
Μοντέλο

Bosch:
Formula
Logo
Sphera
GL20Z BZGL2…
GL-30 BGL3…, BSGL3…
GL-40 BGB4…, BGL4…
GL-45 Maxx'x BGB45…, BGL45…
GL-50 Free'e BSGL5…
MoveOn BGL35…
MoveOn Mini BGB25…, BGL25…
Serie 2 BGB2…, BGL2…, BGN2…
Serie 4 BGLS4…
Serie 6 BGB6…, BGL6…
Serie 8 BGB7…, BGL7…, BGB8…, BGL8…
BSA…
BSD…
BSG4…
BSG6…
BSG7…
BSGL2…
Siemens:
Dino
Synchropower
Q 8.0 VSQ8…
Z 7.0 VSZ7…
Q 5.0 VSQ5…
Z 5.0 VSZ5...
Q 4.0 VSQ4…
Z 4.0 VSZ4G…
Q 3.0 VSQ3…
Z 3.0 VSZ3…
Z 2.0 VSZ2…
VSZ6…
VS06…
VS07…
VS5…
Παρατηρήσεις
5 τεμάχια και 1 φίλτρο αέρος
Εναλλακτικοί κωδικοί
Σύνθεση σακούλας
Μικροΐνες
VS7201011(00) VS7201020(00) VS7201035(00) VS720141(00) VS10131EU/01 VS10131EU/02 VS10131EU/04 VS10131EU/05 VS10131EU/07 VS10131EU/09 VS55150/07 VS7110(00) VS7111(00) VS7111000(00) VS7111031(00) VS71112/06 VS71119/01 VS71119/02 VS71119/03 VS71119/05 VS71120(00) VS7112011(00) VS7112020(00) VS7112031(00) VS7112035(00) VS7112046(00) VS7112061(00) VS71122(00) VS71122/01 VS71123(00) VS71123/01 VS71124AA/01 VS71124NN/01 VS71127AA/01 VS71127AA/02 VS71127AA/05 VS71128/01 VS71128/02 VS71128/03 VS71128/05 VS71130/02 VS71130/05 VS7113031(00) VS7113046(00) VS71130EU/02 VS71130EU/05 VS71131(00) VS71133/01 VS71134/01 VS71135/01 VS71136EU/01 VS71136EU/02 VS71136EU/03 VS71136EU/05 VS71136II/02 VS71136II/03 VS71136II/05 VS71136II/06 VS71136NN/01 VS71138/01 VS71138/02 VS71138/03 VS71138/05 VS71139/01 VS71140/01 VS71140/02 VS71140/03 VS71140/05 VS7114046(00) VS71141/01 VS71141EU/05 VS71141EU/06 VS71143II/02 VS71143II/03 VS71143II/05 VS71143II/06 VS71145EU/05 VS71145EU/06 VS71146EU/05 VS71146EU/06 VS71148/02 VS71148/05 VS71148/06 VS71148/07 VS71155/02 VS71155/06 VS71157/05 VS71157/06 VS71158/05 VS71158/06 VS71160/06 VS71170/06 VS71171/06 VS71202/01 VS71202/05 VS7130(00) VS7131011(00) VS7131046(00) VS7131061(00) VS71322AA(00) VS71322AA/01 VS71325/02 VS71325/05 VS71326AA/02 VS71326AA/05 VS71326EU/02 VS71326EU/05 VS71327EU/05 VS71327EU/06 VS7133046(00) VS71335/05 VS71335/06 VS7134046(00) VS71368/02 VS71368/05 VS71368/06 VS71500(00) VS71502/01 VS71503/01 VS71503/02 VS71503/03 VS71503/05 VS71503AA/02 VS71503AA/03 VS71503AA/05 VS71504II/01 VS71504II/02 VS71505II/02 VS71505II/03 VS71505II/05 VS71505II/06 VS71512II(00) VS71514/05 VS71514/06 19.SM.09,00459251,00461407,S68,400,920,940,400V,920D,920F,711,VS711