Πυκνωτές

Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 9,5μF
κωδ:330150095
33.01.50.02
3,00 €
κωδ:33015002
33.01.50.03
3,00 €
κωδ:33015003
33.01.50.04
3,00 €
κωδ:33015004
33.01.50.06
3,00 €
κωδ:33015006
33.01.50.05
4,00 €
κωδ:33015005
33.01.50.08
4,00 €
κωδ:33015008
33.01.50.10
4,00 €
κωδ:33015010
33.02.50.08
8,00 €
κωδ:33025008
Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 8,5μF
8,00 €
κωδ:330250085
Δεν ορίστηκε εικόνα Μεταλλικός Πυκνωτής Λειτουργίας 9,5μF
8,00 €
κωδ:330250095
33.02.50.09
9,00 €
κωδ:33025009
33.02.50.04
9,00 €
κωδ:33025004
33.02.50.03
10,00 €
κωδ:33025003
33.02.50.10
11,00 €
κωδ:33025010
Δεν ορίστηκε εικόνα Πυκνωτής Λειτουργίας 7μF (Μεταλλικός)
12,00 €
κωδ:33015007
33.01.20.02
33.01.20.02a
33,00 €
κωδ:33012002